INTERAKTIVNE TEHNOLOGIJE NA ČASOVIMA MATEMATIKE

Interaktivna tabla pretvara tradicionalnu školsku tablu u interaktivan uređaj za podučavanje i prezentaciju. Rad na pametnoj tabli i njena primjena u nastavi, koncipirana je kao nadogradnja formalnog obrazovanja, usavršavanje vještina i sposobnosti, primjenu znanja u praksi. Pametna tabla se može koristiti u svim nastavnim predmetima, za prezentovanje pripremljenih sadržaja, emitovanje muzike, Read more…