Na inicijativu Savjeta Evrope, Evropski dan jezika obilježava se 26. septembra od 2001. godine.

Ovaj datum obilježili su i učenici naše škole. Na dodatnoj nastavi napisali su po 10 rečenica na srpskom, engleskom, njemačkom pa i kineskom jeziku jer su to sve jezici koji se izučavaju u našoj školi. Nacrtali su zastavice tih zemalja i njima ukrasili hol škole.

Cilj obilježavanja ovog datuma su promocija jezika, podsticaj jezičke i kulturne različitosti i ukazivanje na važnost učenja jezika.

Categories: Novosti