Predstavnici naše škole su putovali u Zagreb u okviru studijskog putovanja koje je organizovala nevladina organizacija Save the Children, a u okviru realizacije STEM projekta.

Putovanje je bilo realizovano u periodu od 10.10. do 13.10.2019. godine i u sklopu te posjete naši predstavnici su obišli i Tehnički muzej “Nikola Tesla” koji je posvećen životu i djelu našeg istraživača. U muzeju su izloženi razni pronalasci i izumi koji su poboljšali živote ljudi u 19. i 20. vijeku. Pojedini izumi, izloženi u muzeju su usavršili izgled savremenih prevoznih sredstava i unaprijedili saobraćaj i privredu. Jedan od najvažnijih Teslinih izuma jeste generator električne energije koji ima široku upotrebu u elektranama za proizvodnju električne energije. Muzej takođe otkriva i pruža prilike da vidimo funkciju, primjenu i opšta svojstva izuma, što je veoma značajno za dalji razvoj kulture kao i edukacije.