Danas je u našoj školi održan seminar pod nazivom “Viva la musica”.

Predavač mr Darko Ratković je na zanimljiv način predstavio metodiku nastave muzičke kulture i načine na koji se sadržaji tog predmeta mogu usvajati. Različitim primjerima pokazao je kako učenicima približiti svijet muzike, aktivno ih uključiti u rad da oslobode emocije kroz pjesmu i pokrete, da i sadržaje drugih predmeta povežu sa muzikom i tako ih lakše nauče i zadrže u svijesti kao trajno znanje. Seminaru je prisustvovalo oko 40 nastavnika razredne nastave.