U petak, 31.1.2020.godine u PO Ševarlije održano je predavanje o minama našim učenicima od 1. do 5. razreda, koje su održali predstavnici EUFOR-a.

Cilj ovog predavanja jeste da se naši đaci upoznaju sa opasnostima od mina, te koji znakovi upozoravaju na mine. Na kraju je prikazan kraći film o minama za đake, koji je bio edukativnog karaktera.

Categories: Novosti