Medijacija je postupak u kojem strane koje su u sukobu slušaju jedna drugu i pokušavaju da pronadju rješenje mirnim putem, a koje je prihvatljivo za obje strane.

Učenice viših razreda koje pohadjaju sekciju za medijaciju održale su radionice sa učenicima četvrtih razreda na kojima su im pokazale kako se sukob može riješiti mirnim putem. Cilj ovih radionica jeste da učenike od najranije dobi naučimo koliko je važno prihvatiti pravila, saslušati problem, pronaći rješenje i izvršiti dogovor.