Uvaženi roditelji, dragi učenici!

S obzirom da se približavamo kraju još jedne nastavne godine, vrijeme je da razmišljamo o zaključivanju ocjena.
Škola je od Ministarstva prosvjete i kulture kao i Republičkog pedagoškog zavoda dobila jasnu Instrukciju za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom izvođenja nastave na daljinu za vrijeme vanrednog stanja uzrokovanog epidemijom korona virusa u školskoj 2019/2020. godini.
Navedena Instrukcija je napisana na osnovu Uputstva za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom izvođenja nastave na daljinu i čine cjelinu.
Od samog početka izvođenja nastave na daljinu obavještavali smo vas da je bitan svakodnevni rad, kao i da sve dobijene zadaće nastavnici čuvaju u svojoj dokumentaciji, kao dokaz na osnovu koga će vrednovati rad učenika.
Škole su dobile određene termine pismenih provjera učenika, pod kojima se ne podrazumijeva klasično testiranje nego izrada nizova zadataka objektivnog tipa, odabrane teme za rad, eseji, prezentacije, virtuelni grupni radovi, istraživački zadaci ili bilo koji drugi način pismenih provjera znanja koje osmisli nastavnik. Pismenu provjeru pripremiće nastavnici koji predaju učenicima, a pripremu za pismenu provjeru radiće nastavnici putem TV nastave.
Sve navedeno realizovaće se isključivo online, uz korištenje elektronske komunikacije koja je i do sada korištena.
U zaključnu ocjenu ulaziće: zaključna ocjena iz prvog polugodišta, ocjene dobijene tokom izvođenja nastave u učionicama, ocjena iz aktivnosti tokom izvođenja nastave na daljinu i ocjena dobijena iz pismene provjere u maju.
Učenici koji ne budu zadovoljni predloženom zaključnom ocjenom imaće mogućnost polaganja ispita pred komisijom.
Vjerujemo da ćemo uspješno proći i ovu fazu nastave, a za sve eventualne nejasnoće i dodatna pitanja možete se obratiti svojim odjeljenjskim starješinama, kao i upravi škole.

Uprava škole