Polazak u školu je veliki događaj za dijete, ali i za roditelje. To je i prvi veliki korak u kojem se potvrđuje sav trud, pažnja i ljubav koji su do tog trenutka uloženi od strane roditelja u razvoj djeteta.

Prije polaska u školu dijete treba da izgovara sve glasove pravilno kao i da ima usvojene predčitalačke vještine. PREDČITALAČKE vještine su nužan preduslov za usvajanje čitalačkih vještina. One se ne razvijaju spontano već ih je potrebno razvijati kroz igru. Ukoliko dijete ne izgovara neke glasove pravilno, potrebno je za pomoć obratiti se LOGOPEDU.
Roditelji treba da kod kuće svakodnevno provode kratke vježbe u više navrata, ali ne duže od desetak minuta.
Primjer vježbe:
Roditelj izgovara riječ K-O-S-A glas po glas, a dijete treba da pogodi da je to riječ KOSA. Od djeteta se može zahtijevati da prepozna prvi glas u riječima, ali i da kraće riječi kaže glas po glas. Ako dijete ide kod logopeda veoma je VAŽNO da roditelji kod kuće ponavljaju vježbe radi bržeg otklanjanja smetnji u govoru.

Školski logoped