Mjere zaštite učenika i nastavnika u školama će se sprovoditi u skladu sa preporukama za organizaciju nastavnog procesa, preporukama za zaposleno osoblje i preporukama za učenike koje je donio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
Pročitajte više na:
Vlada Republike Srpske – Poštivanje preporuka smanjuje rizik od obolijevanja