Zdrava i pravilna ishrana je veoma važan faktor za život i zdravlje ljudi. Navike zdrave ishrane se stiču od najranijeg djetinjstva. Kako bi obilježili Svjetski dan zdrave ishrane, i bar na jedan trenutak podstakli svoje vršnjake na razmišljanje, učenici produženog boravka su na kreativan način pripremili porcije zdrave užine. Zadovoljni osmijesi na njihovim licima govore više od riječi, a kao i u prethodnom periodu nekoliko učenika je proglašeno djetetom sedmice.

Categories: Novosti