Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je poslalo svim osnovnim i srednjim školama u RS obavještenje (broj 07.041/ 052-8837/20) kojim se obavještavaju iste da će se u perodu od 16. 11. do 20. 11. tekuće godine odvijati nastava na daljinu putem sredstava elektronske komunikacije (u dogovoru sa razrednim starješinama) i putem Javnog servisa RTRS za učenike osnovnih škola. Detaljne informacije će svi učenici dobiti od svojih razrednih starješina i predmetnih nastavnika.