Dan sigurnog interneta se obilježava svake godine drugog dana, druge sedmice u drugom mjesecu i ima za cilj razvijanje svijesti kod djece i omladine o sigurnom korišćenju interneta i ispravnom reagovanju na nasilje u virtuelnom svijetu.
Naša škola, takođe, učestvuje u njegovom obilježavanju. Nosioci te aktivnosti su i ove godine bili đaci petaci. Trenutna situacija nam je onemogućila održavanje uobičajene debate o sigurnosti interneta, ali su učenici imali niz drugih aktivnosti. Učenici V-1 već treći mjesec rade na projektu Čarobna interkulturalna mreža prijateljstva, modul 4 – Digitalni izazov u okviru kojeg uče i otkrivaju mnoštvo korisnih stvari radeći zanimljive zadatke vezane za pametnu i sigurnu upotrebu interneta i uopšte digitalne tehnologije. Učenici ostalih odjeljenja su realizovali interesantne radionice u okviru kojih su gledali filmove i prezentacije o sigurnoj upotrebi interneta te izrađivali plakate sa najvažnijim pravilima koja treba poštovati kada su internet i društvene mreže u pitanju. Zajednički zaključak je da svi trebamo da skratimo vrijeme koje provodimo pred ekranima i iskoristimo ga za druženje, prirodu, sport, umjetnost i slično.

Categories: Novosti