Редни број Име и презиме Разред Инфрмације за школску 2023/2024.
Дан и вријеме
I смјена II смјена
1 Славица Гостимировић I 1 Уторак                                   Уторак
10.30-11.15                           17.05-17.50
2 Мирјана Ристић I 3  Понедељак                         Понедељак
10.30 -11.15 17.05-17.50
3 Биљана Лазаревић I 2 Уторак/Четвртак                  Уторак/Четвртак
10.30-11.15 13.15-14.00
4 Зорана Лукић/Татјана Митровић I 4 Понедељак                           Понедељак
10.00-10.45 10.00-10.45
5 Сузана Вајић I 5  Уторак                                  Уторак
10.30-11.15                            17.05-17.50
6 Далиборка Гојковић II1 Уторак  Уторак
11.00-11.45 17.45-18.35
7 Вера Јанић II 2 Уторак                                    Уторак
10.10-10.55 17.00-17.45
8 Татјана Паравац Шушковић II 3 Сриједа Сриједа
12.00-12.45 17.00-17.45
9 Магдалена Гузина II 4 Уторак  Уторак
11.00-11.45 16.10-16.55
10 Милка Шуматић II 5 Уторак  Уторак
11.00-11.45 17.00-17.45
11 Божана Симић III 1 Четвртак                                Четвртак
10.10-11.55 15.20-16.05
12 Митра Блашковић III 2 Понедељак                             Понедељак
10.10-10.55 16.10-16.55
13 Јелена Шуматић III 3 Уторак                                     Сриједа
10.10-11.55 14.20-15.05
14 Данијела Петровић III 4 Четвртак                                  Четвртак
11.45-12.30 17.45-18.30
15 Свјетлана Ружела III 5  Сриједа                                    Сриједа
10.10-10.55 16.10-17.00
16 Бранислава Јевтић IV 1 Сриједа                                     Сриједа
10.10-10.55 17.00-17.45
17 Наташа Симић IV 2 Сриједа                                     Сриједа
09.20-10.05 15.20-16.05
18 Оливера Алаџић IV 3 Сриједа Уторак
10.10-10.55 14.20-15.05
19 Слађана Чича IV 4 Уторак Петак
10.10-10.55 15.20-16.05
20 Слободанка Пушељић IV 5 Петак Четвртак
09.20-10.05 15.20-16.05
21 Дарија Ђукановић V 1  Четвртак                               Четвртак
08.20-09.05 14.20-15.05
22 Сања Топић V 2 Четвртак                                 Четвртак
09.20-10.05 16.10-17.00
23 Сњежана Максимовић/Јелена Мутавџић V 3 Четвртак                                  Четвртак
09.20-10.05 15.20-16.05
24 Верица Симић V 4 Сриједа                                    Сриједа
08.20-09.05 14.20-15.05
25 Маријана Бјелошевић V 5  Понедељак                              Понедељак
09.20-10.05                               16.10-17.00