Редни број  Име и презиме ДОПУНСКА настава

за школску 2023/2024.

Дан и вријеме
I смјена
1 Данијел Нинковић
Уторак

06.45-07.30

2 Свјетлана Сарић
Сриједа

12.40-13.15

3 Далиборка Максимовић
Сриједа

06.45-07.30

4 Милија Пајкић
Сриједа

12.40-13.15

5 Ивана Тешић
Четвртак

06.45-07.30

6 Милијана Нинковић Понедељак

06.45-07.30

7 Џенита Куртић
Понедељак

11.00-11.45

8 Едина Крушкић Понедељак

11.00-11.45

9 Емина Салкић Сриједа

06.45-07.30

10 Бојана Петровић Уторак

06.45-07.30

Редни 
број
Име и презиме ДОДАТНА

за школску 2023/2024

Дан и вријеме
I смјена

1 Далиборка Максимовић Понедељак

12.40-13.15

Редни број Име и презиме СЕКЦИЈЕ

за школску 2023/2024

Дан и вријеме
I смјена
1
Џенита Куртић
Сриједа

06.45-07.30

2
Емина Крушкић
Петак

11.00-11.45

3
Милија Пајкић
Четвртак

06.45-07.30

4
Адана Васиљевић
Уторак

06.45-07.30

Четвртак

10.30-11.15