Редни број Име и презиме ДОПУНСКА НАСТАВА

за школску 2023/2024.

Дан и вријеме
    I смјена
1 Бојана Васић
Петак

11.00-11.45

Редни број Име и презиме СЕКЦИЈА

за школску 2023/2024.

Дан и вријеме
    I смјена
1 Далиборка Кујунџић
Понедељак/четвртак

10.30-11.15