Редни број Име и презиме Разред РАСПОРЕД СЕКЦИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.

Дан и вријеме
I смјена II смјена
1 Славица Гостимировић

Ритмичка секција

I1 Сриједа/четвртак                Уторак/сриједа

10.30-11.15                          13.15-14.00

2 Биљана Лазаревић

Рецитаторска секција

I2 Уторак                                 Четвртак
10.30-11.15                          13.15-14.00
3 Мирјана Ристић

Драмска секција

I3 Сриједа/петак                     Сриједа/петак
10.30-11.15                           13.15-14.00
4 Зорана Лукић/ Татјана Митровић

Ритмичка секција

I4 Четвртак/петак                    Четвртак/петак
13.45-14.30                            13.45-14.30
5 Сузана Вајић

Рецитаторска-драмска секција

I 5 Понедељак/четвртак           Понедељак/четвртак
10.30-11.15                                              13.45-14.30
6 Далиборка Гојковић

Ритмичка секција

II 1 Сриједа                                Сриједа
11.00-11.45                         12.40-13.25
7 Вера Јанић

Рецитаторска секција

II 2 Понедељак                          Понедељак
11.00-11.45                        12.40-13.25
8 Татјана Паравац Ш.

Фолклорна секција

II 3 Сриједа                               Сриједа
11.00-11.45                       12.40-13.25
9 Магдалена Гузина

Ритмичка секција

II 4 Понедаљак
11.00-11.45
      Понедељак
12.40-13.25
10 Милка Шуматић

Драмска секција

II 5 Четвртак
11.00-11.45
     Четвртак
12.40-13.25
11 Митра Блашковић

Драмска секција

III 2 Четвртак
11.00-11.45
     Петак
12.40-13.25
12 Јелена Шуматић

Ритмичка секција

III 3 Сриједа                               Уторак
11.45-12.35                      12.40-13.25
13 Данијела Петровић

Ритмичка секција

III 4 Петак                                    Петак
11.00-11.45                        12.40-13.25
14 Свјетлана Ружела

Драмска секција

III 5 Петак                                    Петак
11.00-11.45                        12.40-13.25