Pedagog
Milena Vuković

Logoped
Snježana Bogojević

Vedrana Čelik
Bibliotekar

Valentina Anić
Bibliotekar