Разредна настава

НАЗИВ АКТИВА ЧЛАНОВИ АКТИВА
Актив првог разреда Божана Симић
  Митра Блашковић
  Јелена Шуматић
  Данијела Петровић
  Свјетлана Ружела
  Далиборка Томић
  Едина Крушкић
Актив другог разреда Бранислава Јевтић
  Наташа Симић
  Оливера Алаџић
  Слађана Чича
  Радмила Дакић
  Бојана Васић / Миланка Кузмић
  Емина Салкић
  Адела Омерашевић
Актив трећег разреда Дарија Ђукановић
  Сања Топић
  Сњежана Кулишић
  Верица Симић
  Маријана Бјелошевић
  Марина Ковачевић
  Јелена Видаковић
  Слађана Попадић
  Нерма Хоџић
Актив четвртог разреда Славица Гостимировић
  Биљана Лазаревић
  Мирјана Ристић
  Сњежана Максимовић
  Сузана Вајић
  Жељана Јанковић
  Далиборка Кујунџић
  Адана Васиљевић
  Наташа Гарић
Актив петог разреда Далиборка Гојковић
  Вера Јанић
  Татјана Паравац Шушковић
  Магдалена Гузина
  Милка Шуматић
  Џенита Куртић
  Манела Хоџић
Актив продуженог боравка Татјана Марјановић
  Жана Кецман
  Сњежана Вукељић / Јелена Милошевић
  Милица Пекић
  Зорана Остојић

ВАСПИТНИ РАД У ОДЈЕЉЕЊСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

РазредОдјељењеЦШ,ПОИме и презиме одјељенског старјешине
I1ЦШБожана Симић 
I2ЦШМитра Блашковић 
I3ЦШЈелена Шуматић 
I4ЦШДанијела Петровић 
I5ЦШСвјетлана Ружела 
II1ЦШЈелена Јовић-Нешковић/ Бранислава Јевтић
II2ЦШНаташа Симић
II3ЦШОливера Алаџић 
II4ЦШСлађана Чича
II5ЦШРадмила Дакић
III1ЦШДарија Ђукановић 
III2ЦШСања Топић
III3ЦШСњежана Кулишић 
III4ЦШВерица Симић 
III5ЦШМаријана Бјелошевић 
IV1ЦШСлавица Гостимировић 
IV2ЦШБиљана Лазаревић
IV3ЦШМирјана Ристић
IV4ЦШСњежана Максимовић
IV5ЦШСузана Вајић 
V1ЦШДалиборка Гојковић 
V2ЦШВера Јанић 
V3ЦШТатјана Паравац Шушковић
V4ЦШМагдалена Гузина 
V5ЦШМилка Шуматић 

I-II6ПО ЛИПАЦДалиборка Томић
IV-V6ПО ЛИПАЦЖељана Јанковић
III6ПО ЛИПАЦМарина Ковачевић
I-II7ПО ПРИДЈЕЛБојана Васић/ Миланка Кузмић
IV7ПО ПРИДЈЕЛДалиборка Кујунџић
III-V7ПО ПРИДЈЕЛЈелена Видаковић
I8ПО ШЕВАРЛИЈЕЕдина Крушкић
II8ПО ШЕВАРЛИЈЕЕмина Салкић
III8ПО ШЕВАРЛИЈЕСлађана Попадић
IV8ПО ШЕВАРЛИЈЕАдана Васиљевић
V8ПО ШЕВАРЛИЈЕЏенита Куртић

I-IV9ПО ПОТОЧАНИНаташа Гарић
II9ПО ПОТОЧАНИАдела Омерашевић
III9ПО ПОТОЧАНИНерма Хоџић
V9ПО ПОТОЧАНИМанела Хоџић