Разредна настава

Актив првог разреда

Славица Гостимировић
Биљана Лазаревић
Мирјана Ристић
Зорана Лукић/Татјана Митровић
Сузана Вајић 
Жељана Јанковић
Далиборка Кујунџић
Адана Васиљевић
Нерма Хоџић


Актив другог разреда Далиборка Гојковић
Вера Јанић  
Татјана Паравац Шушковић  
Магдалена Гузина  
Милка Шуматић  
Џенита Чабрић

Актив трећег разреда Божана Симић
Митра Блашковић
Јелена Шуматић
Данијела Петровић
Свјетлана Ружела
Едина Крушкић

Актив четвртог разреда Слађана Чича
Бранислава Јевтић
Оливера Алаџић
Далиборка Томић
Емина Салкић
Милица Јањиловић
Слободанка Пушељић
Наташа Симић
Бојана Васић 
Актив петог разреда Дарија Ђукановић
Сања Топић
Сњежана Максимовић/ Јелена Мутавџић
Верица Симић
Маријана Бјелошевић
Наташа Гарић
Јелена Видаковић/Жана Кецман
Слађана Попадић
Менала Хоџић