Почетак рада ЈУ ОШ „Свети Сава“ Добој везује се за 25.10.1965. године када је Рјешењем Народног одбора општине Добој изграђен објекат данашње школе и отпочела рад под именом ОШ „Јосип Јовановић“ Добој. У њеном саставу су биле школе Станић Ријека, Липац, Придјел, Шеварлије и нешто касније Поточани.

Данашњи назив ЈУ ОШ „Свети Сава“ добила је Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда Добој, број: 60-0-РЕГ-13-000 020, 11.01.2013. године.
За све године постојања, школа је остварила запажену улогу у образовању и васпитању младих града Добоја и околине.
Постигнути су и постижу се значајни резултати који школу сврставају у сам врх успјешних школа у Републици па и држави. За овај успјешан рад школа је добитник Републичког признања у области образовања „Хасан Кикић“, Плакете града Добоја, те више признања у области културе, спорта и технике. Оно по чему је школа препознатљива јесу резултати које ученици ове школе постижу на такмичењима у знању и стваралаштву. Освојено је много првих, других и трећих мјеста на такмичењима из математике, физике, српског језика, историје, музичке културе, спорта до највишег нивоа, па и олимпијаде у Јапану и Тајвану.
Школа годинама ужива примат најуспјешније школе општине, па и регије. Генерације данашњих ученика настављају традицију предходника.
Можемо се похвалити чињеницом да број ученика наше школе константно расте, тако да ћемо у наредну школску годину ући са 1414 ученика. У оквиру школе данас раде: деветогодишња школа у Шеварлијама и три петогодишње школе у Липцу, Придјелу и Поточанима. Школа у свом саставу осим фискултурне сале и других специјализованих учионица има продужени боравак и школску кухињу.
Велики број секција и разноврсност њиховог рада пружају нашим ученицима могућност активног учешћа у ваннаставним активностима. Управа школе и запослени посвећују посебну пажњу развоју демократије и квалитету васпитно-образовног рада, те развијању компетенција ученика које су им потребне за живот у будућности. Наша школа води рачуна о мултиетичности, те посебну пажњу посвећује свим осјетљивим категоријама.