Direktor

7:00-15:00

 

Biblioteka

7:00-19:00

 

Pedagog

prva smjena : 7:00-15:00

druga smjena 11:00-19:00

 

Logoped

7:30-15:30

 

Produženi boravak

6:30-17:30

 

Administrativni radnik

7:00-15:00

 

Pomoćnik direktora

prva smjena 7:00-15:00

druga smjena 10:45-18:45

 

Računovodstvo

9:00-17:00

pauza: 11:30-12:00

 

Sekretar

7:00-15:00

pauza 11:30-12:00

druga smjena 11:30-19:30

pauza 16:00-16:30