Direktor

7:00-15:00

Biblioteka

7:00-19:00

Pedagog

prva smjena : 7:00-15:00

druga smjena 11:00-19:00

Logoped

7:00-15:00

pauza: 10:00-10:30

Produženi boravak

6:30-17:30

Administrativni radnik

7:00-15:00

Pomoćnik direktora

prva smjena 7:00-15:00

druga smjena 10:45-18:45

Računovodstvo

9:00-17:00

pauza: 11:30-12:00

Sekretar

7:00-15:00

pauza 11:30-12:00

druga smjena 11:30-19:30

pauza 16:00-16:30