Директор

7:00-15:00

Библиотека

7:00-19:00

Педагог

прва смјена : 7:00-15:00

друга смјена 11:00-19:00

Логопед

7:00-15:00

пауза: 10:00-10:30

Продужени боравак

6:30-17:30

Административни радник

7:00-15:00

Помоћник директора

прва смјена 7:00-15:00

друга смјена 10:45-18:45

Рачуноводство

9:00-17:00

пауза: 11:30-12:00

Секретар

7:00-15:00

пауза 11:30-12:00

друга смјена 11:30-19:30

пауза 16:00-16:30