Misija JU OŠ „Sveti Sava“ Doboj je doprinijeti razvoju specifičnih vještina, funkcionalnog znanja i kompetencija kod učenika, koje će mu omogućiti život i rad u savremenom društvu koje podrazumijeva cjeloživotno učenje.
Želimo biti ustanova za primjer prepoznatljiva po podsticajnoj klimi za učenje i stručno usavršavanje, koja upotrebom savremenih metoda, sredstava i oblika rada kroz nastavni proces, vannastavne aktivnosti, dodatnu i dopunsku nastavu, te kroz učešće u brojnim projektima obezbjeđuje lijepu, sigurnu, i podsticajnu sredinu za rad i učenje.