Мисија ЈУ ОШ „Свети Сава“ Добој је допринијети развоју специфичних вјештина, функционалног знања и компетенција код ученика, које ће му омогућити живот и рад у савременом друштву које подразумијева цјеложивотно учење.
Желимо бити установа за примјер препознатљива по подстицајној клими за учење и стручно усавршавање, која употребом савремених метода, средстава и облика рада кроз наставни процес, ваннаставне активности, додатну и допунску наставу, те кроз учешће у бројним пројектима обезбјеђује лијепу, сигурну, и подстицајну средину за рад и учење.