Poštovani,

Ponosni smo na generacije naših učenika koji već više od pola vijeka sa uspjehom njeguju tradiciju jedne od najpriznatijih škola regije. Ohrabreni dosadašnjim radom i uspjesima težimo da naša škola i dalje bude riznica znanja i pokazatelj da se marljivošću i upornošću mogu postići rezultati koji nas vode u svijetlu budućnost. Smatramo da je osnova kvalitetnog rada škole kvalitetan i stručan kadar, kao i dobra organizacija i komunikacija. Naši, ne samo stručni, već i kreativni nastavnici, svojim inovativnim radom obogaćuju i unapređuju svakodnevni rad škole.
Korištenjem najefikasnijih nastavnih sredstava, savremenim pristupom učenju i kvalitetnim planovima nastavnih i vannastavnih aktivnosti stvaramo prijatnu atmosferu za usvajanje znanja. Razvijanjem intelektualnih i stvaralačkih mogućnosti kod naših učenika podstičemo individualan i timski rad.
Jedan od prioriteta je ostvarivanje aktivne komunikacije nastavnika i učenika i redovna saradnja sa roditeljima koju smatramo ključnim segmentom vaspitno – obrazovnog procesa. Trudimo se da se komunikacija zasniva na međusobnom povjerenju i razumijevanju u atmosferi podrške i međusobne saradnje.
Biti dio ovog kolektiva velika je čast, odgovornost i privilegija. Na nama je da naše učenike što uspješnije pripremimo za buduće izazove. Podsticaćemo ih da uče, logički zaključuju, analiziraju i prezentuju svoje znanje. Nadamo se da ćete nam u tome pomoći. Očekujemo Vašu saradnju i pozivamo Vas da svojim sugestijama,idejama i prijedlozima učestvujete u našem zajedničkom radu!

Direktor škole