Редни број Име и презиме Информације
за родитеље за школску 2023/2024.
  Дан и вријеме
I смјена
1 Џенита Куртић Уторак
11.00-11.45
2 Емина Салкић Петак
08.20-09.05
3 Едина Крушкић  Понедељак
09.20-10.05
4 Милија Пајкић Четвртак
10.10-10.55
5 Дејан Илић Петак
10.00-11.00
6 Данијел Нинковић Понедељак
10.10-10.55
7 Бојана Петровић Уторак
09.20-10.05
8 Адана Васиљевић Понедељак
10.30-11.15
9 Слађана Попадић Петак
09.20-10.05