U školi se formira savjet učenika kao savjetodavno tijelo.

KO ČINI SAVJET UČENIKA?
Savjet učenika, po pravilu, čine predstavnici učenika svakog razreda u školi.
Statutom škole definiše se broj članova, način i procedura osnivanja i rada savjeta učenika.
Članstvo savjeta učenika traje jednu školsku godinu (septembar-avgust)

CILj I ZADACI SAVJETA UČENIKA:
Promoviše interese škole u lokalnoj zajednici na čijem području se nalazi škola;
Predstavlja stavove učenika u Školskom odboru;
Podstiče angažovanje učenika u radu škole;
Informiše školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom;
Promoviše pravo učenika i podstiče društveno koristan rad u zajednici;
Razmatra pitanje uspjeha učenika, školskog kalendara, ekskurzija i izleta učenika, uslova rada   škole i  drugih pitanja utvrđenih aktima škole;
Učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi.

PROMOVISANjE INTERESA ŠKOLE U ZAJEDNICI NA ČIJEM PODRUČIJU SE ŠKOLA NALAZI:
Učešće učenika u kulturnim zbivanjima u zajednici;
Promovisanje i organizovanje predavanja uz pomoć stručnih organa škole u cilju borbe protiv bolesti ovisnosti i devijantnih oblika ponašanja;
Sprečavanje maloljetničke delikvencije u saradnji sa nastavnicima i MUP-om.
Saradnja sa Savjetom učenika drugih škola i rada na stvaranju mreže Savjeta učenika u Opštini.

AKTIVNOSTI SAVJETA UČENIKA:
Organizovanj obilježavanja značajnih datuma škole;
Osnivanje timova za učešće i disciplinu, humintarni rad;
Volonterski rad;

PREDSTAVNICI SAVJETA UČENIKA ZA 2019/2020.

RAZRED                               IME I PREZIME UČENIKA 

I                                           Mijanović Teodora

II                                          Stefan Danilović

III                                         Jovan Nešković

IV                                         Nikolina Panić

V                                          Teodora Ožegović

VI                                         Lazić Jelena

VII                                        Vuk Stevanović

VIII                                       Emilija Krasojević

IX                                         Evgenija Makarenko

LIPAC                                     Nikolić Sara

PRIDJEL                                Vuk Petrušić

ŠEVARLIJE                             Ajla Jupić

POTOČANI                            Ilić Ana-Marija