Редни број Име и презиме ДОПУНСКА НАСТАВА

за школску 2023/2024.

Дан и вријеме
I смјена
1 Жељана Јанковић
Четвртак

11.00-11.45

2 Далиборка Томић
Четвртак

11.00-11.45

Редни број  Име и презиме СЕКЦИЈЕ

за школску 2023/2024.

Дан и вријеме
I смјена
1 Жељана Јанковић
Сриједа

11.00-11.45