SRPSKI JEZIK

Johana Panić
Biljana Jovanović
Snježana Šućur
Nevena Došlić
Milija Pajkić
Dijana Gojić

VJERONAUKA

Hadži-Dragan Ninković
Bojan Jokanović
Adela Ridžić
Pero Iljkić

ENGLESKI JEZIK

Roksanda Jerinić
Vesna Lazendić
Ivana Raljić
Daliborka Maksimović
Radmila Nikolić Popić / Mladena Perić
Sandra Jovanović
Dragana Petrović

NJEMAČKI JEZIK

Jelena  Janjilović
Sanja Milovanović
Gordana Petrović

LIKOVNA KULTURA

Vladislav Maljenović
Bojana Stojaković
Jelena Ružojčić

MUZIČKA KULTURA

Vesna Knežević
Gabrijela Đaković

ISTORIJA

Radenko Pijunović
Milica Vidaković
Saša Janković

DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA

Snježana Avramović Kremenović
Olivera Nedić

GEOGRAFIJA

Tina Stojanović
Radenko Pijunović
Andrijana Rađen
Olivera Nedić
Bojan Lukić -geograf
Saša Janković

FIZIKA

Mirko Mišić
Emina Mustafčić
Đorđo Nikić

MATEMATIKA

Đorđo Nikić
Vesna Nešković
Ljilja Topalović
Marina Đekić
Aleksandar Kršić
Emina Mustafčić
Danijel Ninković

BIOLOGIJA

Bojan Lukić -biolog
Milisavka Milinković
Ivana Tešić

HEMIJA

Bojana Petrović

TEHNIČKO OBRAZOVANJE

Mladen Cvijanović
Dajana Turuntaš

OSNOVE INFORMATIKE

Tatjana Livnjak
Marina Đekić
Neda Prodić

FIZIČKO VASPITANJE

Mario Paravac
Dejan Pantić
Slaven Kršić

VASPITNI RAD U ODJELJENJSKOJ ZAJEDNICI

Vesna Nešković
Ivana Raljić
Dajana Turuntaš
Bojan Lukić
Ljilja Topalović
Nevena Došlić
Tina Stojanović
Mirko Mišić
Ivana Tešić
Neda Prodić
Marina Đekić
Radenko Pijunović
Jelena Janjilović
Olivera Nedić
Vesna Lazendić
Mladena Perić
Sanja Milovanović
Roksanda Jerinić
Milica Vidaković
Aleksandar Kršić
Mario Paravac
Daliborka Tomić/Milanka Kuzmić
Željana Janković
Ivana Kajganić
Jelena Vidaković
Daliborka Kujundžić
Bojana Vasić
Adana Vasiljević
Marina Kovačević
Dženita Kurtić
Edina Kruškić
Emina Salkić
Nerma Hodžić
Manela Hodžić
Adela Omerašević
Milija Pajkić
MilisavkaMilinković
Daliborka Maksimović
Emina Mustafčić/Danijel Ninković