SRPSKI JEZIK

Biljana Jovanović
Snježana Šućur
Johana Panić
Nevena Došlić
Vesna Ninković
Milija Pajkić

VJERONAUKA

Hadži Dragan Ninković
Bojan Jokanović
Adela Ridžić
Jure Babić

ENGLESKI JEZIK

Roksanda Jerinić
Vesna Lazendić
Mladena Perić/Ivana Raljić
Daliborka Maksimović
Radmila Nikolić-Popić
Sandra Jovanović
Dragana Petrović

NJEMAČKI JEZIK

Jelena Janjilović/ Gordana Petrović
Sanja Milovanović
Sanja Paravac

LIKOVNA KULTURA

Vladislav Maljenović
Bojana Stojaković
Jelena Ružojčić

MUZIČKA KULTURA

Vesna Knežević
Bogdan Vuković/ Gabriela Đaković

ISTORIJA

Drago Nešić/ Radenko Pijunović
Milica Vidaković
Saša Janković

DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA

Vesna Milivojević/ Snežana Avramović Kremenović
Olivera Nedić

GEOGRAFIJA

Milica Vidaković
Saša Janković
Olivera Nedić
Tina Stojanović
Bojan Lukić-geograf
Andrijana Rađen

FIZIKA

Mirko Mišić
Biljana Lazić
Emina Mustafčić

MATEMATIKA

Vesna Nešković
Ljilja Topalović
Željana Lukić/ Marina Đekić
Aleksandar Kršić
Emina Mustafčić
Danijel Ninković

BIOLOGIJA

Bojan Lukić -biolog
Milisavka Milinković
Ivana Tešić

HEMIJA

Bojana Petrović

TEHNIČKO OBRAZOVANJE

Mladen Cvijanović
Dajana Turuntaš

OSNOVE INFORMATIKE

Tatjana Livnjak
Željana Lukić / Marina Đekić
Vedrana Jovanović/ Neda Prodić
Danijela Đekanović

FIZIČKO VASPITANJE

Mario Paravac
Dejan Pantić
Slaven Kršić

VASPITNI RAD U ODJELJENJSKOJ ZAJEDNICI

Jelena Jović-Nešković
Nataša Simić
Olivera Aladžić
Slađana Čiča
Slađana Simić
Darija Đukanović
Sanja Topić
Snježana Kulišić
Verica Simić
Marijana Bjelošević
Slavica Gostimirović
LJeposava Gračanin
Mirjana Ristić
Snježana Maksimović
Suzana Vajić
Daliborka Gojković
Vera Janjić
Tatjana Paravac Šušković
Magdalena Guzina
Milka Šumatić
Božana Simić
Mitra Blašković
Jelena Šumatić
Danijela Petrović
Svjetlana Ružela
Sanja Milovanović
Dragana Petrović
Milica Vidaković
Aleksandar Kršić
Mario Paravac
Vesna Nešković
Ivana Raljić/ Mladena Perić
Dajana Turuntaš
Bojan Lukić
LJilja Topalović
Nevena Došlić
Tina Stojanović
Bojana Petrović
Ivana Tešić
Neda Prodić/ Vedrana Jovanović
Marina Đekić/ Željana Lukić
Radenko Pijunović/ Drago Nešić
Sanja Paravac
Olivera Nedić
Vesna Lazendić
Radmila Nikolić-Popić
Daliborka Tomić/Ivana Kajganić
Željana Janković
Marina Kovačević
Bojana Vasić
Daliborka Kujundžić
Jelena Vidaković
Emina Salkić
Slađana Popadić
Adana Vasiljević
DŽenita Kurtić
Edina Kruškić
Nerma Hodžić
Manela Hodžić
Adela Omerašević
Andrijana Rađen
Milija Pajkić
Milisavka Milinković
Daliborka Maksimović