СРПСКИ ЈЕЗИКБиљана Јовановић
  Сњежана Шућур
  Јохана Панић
  Невена Дошлић 
  Весна Нинковић
  Милија Пајкић
 ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА Хаџи-Драган Нинковић
  Бојан Јокановић
КАТОЛИЧКА ВЈЕРОНАУКАЈуре Бабић
ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА Риџић Адела
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКРоксанда Јеринић  
  Весна Лазендић
  Ивана Рaљић / Небојша Томанић
  Далиборка Максимовић
  Радмила Николић   Попић  
  Сандра Јовановић 
  Драгана Петровић
ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИКСања Паравац
  Сања Миловановић
  Милијана Нинковић
ЛИКОВНА КУЛТУРАВладислав Маљеновић
  Бојана Стојаковић
  Дарио Ковачевић
  Јелена Ружојчић
МУЗИЧКА КУЛТУРАВесна Кнежевић    
  Богдан Вуковић  
ИСТОРИЈАРаденко Пијуновић / Мирко Цвијановић
  Милица Видаковић
  Саша Јанковић 
  Драго Нешић
ГЕОГРАФИЈАТина Стојановић
  Бојан Лукић
  Андријана Рађен
  Оливера Недић 
ФИЗИКАБиљана Лазић
  Мирко Мишић
МАТЕМАТИКАВесна Нешковић
  Љиља Топаловић
  Александар Кршић
  Марина Ђекић / Жељана Лукић
  Данијел Нинковић
БИОЛОГИЈАБојан Лукић
  Милисавка Милинковић/ Биљана Перић
  Ивана Тешић / Вања Ђурић
ХЕМИЈАБојана Петровић 
  Сандра Рекановић
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕМилица Мићановић
  Дајана Турунташ 
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕТатјана Ливњак
  Неда Продић / Гордана Малчић
  Ведрана Јовановић
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕСлавен Кршић
  Марио Паравац
  Дејан Илић
  Дејан Пантић

ВАСПИТНИ РАД У ОДЈЕЉЕЊСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

VI1ЦШРаденко Пијуновић/ Мирко Цвијановић
VI2ЦШСања Паравац
VI3ЦШСлавен Кршић
VI4ЦШРадмила Попић Николић
VI5ЦШВесна Лазендић
VII1ЦШСања Миловановић 
VII2ЦШДрагана Петровић
VII3ЦШМилица Видаковић
VII4ЦШАлександар Кршић
VII5ЦШМарио Паравац 
VIII1ЦШВесна Нешковић
VIII2ЦШИвана Раљић/ Небојша Томанић
VIII3ЦШДајана Турунташ 
VIII4ЦШБојан Лукић
VIII5ЦШЉиља Топаловић 
VIII6ЦШНевена Дошлић 
IX1ЦШТина Васић 
IX2ЦШБојана Петровић
IX3ЦШИвана Тешић/ Вања Ђурић
IX4ЦШНеда Продић/ Гордана Малчић
IX5ЦШМарина Ђекић/ Жељана Лукић 
VI6ПО ШЕВАРЛИЈЕДејан Илић
VII6ПО ШЕВАРЛИЈЕАндријана Рађен
VIII7ПО ШЕВАРЛИЈЕМилија Пајкић
IX6ПО ШЕВАРЛИЈЕМилисавка Милинковић/ Биљана Перић