Direktor škole
Branka Kondić

Pomoćnik direktora
Mladen Cvijanović

Administrativno-finansijski radnik
Nataša Ostojić

Pravnik
Borjana Panić

Računovođa 
Sanja Miladić Petrović