Direktor škole
Radmila Dakić

Pomoćnik direktora
Milka Guzina

Pedagog
Milena Vuković

Logoped
Snježana Cvijanović-Bogojević

Administrativno-finansijski radnik
Nataša Ostojić

Pravnik
Borjana Panić

Računovođa 
Sanja Miladić Petrović