Редни број Име и презиме Распоред ДОПУНСКЕ наставе

за школску 2023/2024

Дан и вријеме
I смјена II смјена
1 Далиборка Гојковић II1 Понедељак                         Понедељак

11.00-11.45                           12.40-13.25

2 Вера Јанић II2 Сриједа                               Четвртак

11.00-11.45                            12.40-13.25

3 Татјана П. Шушковић II 3 Четвртак                             Четвртак

11.00-11.45                           12.40-13.25

4 Магдалена Гузина II 4     –                                           Уторак

–                                           12.40-13.25

5 Милка Шуматић II 5 Сриједа                                Сриједа

11.00-11.45                           12.40-13.25

6
Божана Симић
III 1 Уторак                                 Сриједа

11.00-11.45                            12.40-13.25

7
Митра Блашковић
III 2 Понедељак                          Понедељак

11.00-11.45                             12.40-13.25

8
Јелена Шуматић
III 3 Уторак                                   Петак

11.00-11.45                             12.40-13.25

9 Данијела Петровић III 4 Сриједа                                 Сриједа

11.00-11.45                             12.40-13.25

10 Свјетлана Ружела III 5 Сриједа                                  Сриједа

11.00-11.45                              12.40-13.25

11 Бранислава Јевтић IV 1 Четвртак

11.00-11.45

Четвртак

12.40-13.25

12 Наташа Симић IV 2 Четвртак                               Четвртак

11.00-11.45                             12.40-13.25

13 Оливера Алаџић IV 3 Сриједа

11.00-11.45

Сриједа

12.40-13.25

14  Слађана Чича IV 4 Четвртак                               Четвртак
11.00-11.45                              12.40-13.25
15 Слободанка Пушељић IV 5 Четвртак

11.00-11.45

Петак

12.40-13.25