ЈУ ОШ “Свети Сава”Добој

Адреса

Војводе Синђелића 10, Добој

Телефон

053/203-670
053/203-671

Факс

053/221-347

Имејл адреса

os112@skolers.org