JU OŠ “Sveti Sava” Doboj

Adresa

Vojvode Sinđelića 10, Doboj

Telefon

053/203-670
053/203-671

Fax

053/221-347

E-mail adresa

os112@skolers.org