Одлука о избору најповољнијег понуђача:
У додатку можете преузети сљедећи документ: