Термини за информације: у договору са наставницима.

Напомена: родитељи се информишу телефонским путем.