Редни бројИме и презимеИнформације
за родитеље за школску 2023/2024.
Дан и вријеме
I смјена
1Далиборка ТомићУторак
08.15-09.05
2Марина Ковачњвић/Наташа ГарићЧетвртак
09.20-10.05
3Жељана Јанковић Понедељак
11.00-11.45