Име и презиме

Звање Националност Именован у име Датум именовања Фунцкија
Сњежана Максимовић професор разредне наставе Србин радника школе 17.7.2018. предсједник ШО
Сњежана Богојевић дипломирани логопед и сурдоаудиолог Србин радника школе 17.7.2018. члан
Мерима Хајрић медицинска сестра Бошњак родитеља 17.7.2018. члан
Борјана  Шурђевић дипломирани правник Србин родитеља 17.7.2018. члан
Сузана Марковић дипломирани правник Србин оснивача 17.7.2018. замјеник предсједника ШО
Татјана Благојевић дипломирани инжењер геологије Србин оснивача 17.7.2018. члан
Нада Ђекић дипломирани правник Србин локалне самоуправе 28.6.2019. члан