U školi se formira savjet roditelja kao savjetodavno tijelo.

KO ČINI SAVJET RODITELJA?
Savjet roditelja čine predstavnici roditelja svakog razreda u školi.
Statutom škole definiše se broj članova, način i procedura osnivanja i rada savjeta roditelja.

CILJ I ZADACI SAVJETA RODITELJA:
Savjet roditelja:
1) razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju,
2) razmatra namjenu korišćenja sredstava ostvarenih:
1. učeničkim radom,
2. proširenom djelatnošću škole,
3. od donacija i sredstava roditelja,
3) razmatra školski kalendar,
4) razmatra plan i program ekskurzije, izleta, škole u prirodi, jutarnjeg čuvanja i produženog boravka, o čemu daje mišljenje,
5) u saradnji sa školom vrši izbor dobavljača hrane za produženi boravak,
6) u saradnji sa školom vrši izbor ponuđača za realizovanje plana i programa ekskurzije, izleta i škole u prirodi,
7) predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru škole,
8) podstiče angažovanje roditelja u radu škole,
9) inicira sprovođenje programa i edukacija roditelja o razvojnim potrebama djece i drugim temama,
10) učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje vaspitno-obrazovni rad u školi i
11) promoviše interese škole u lokalnoj zajednici na čijem području se škola nalazi.

Savjet roditelja ima pravo da svoje prijedloge, pitanja i stavove upućuje školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima škole.