INFORMACIJE ZA RODITELJE
 Red.broj  Ime i prezime  Dan i vrijeme  
      I smjena
1 Bojana Vasić  Srijeda
07,30-08,15
2 Jelena Vidaković Petak
11,00-11,45
3 Daliborka Kujundžić  Srijeda
      10,00-11,00