Nenad Ćurčić  Domar
 Amir Mujkić  Domar – ložač
 Milenka Pijunović  Pomoćni radnik – spremačica
 Gorica Marković  Pomoćni radnik – spremačica
 Nada Marković  Pomoćni radnik – spremačica
 Zorica Nešković  Pomoćni radnik – spremačica
 Biljana Jović  Pomoćni radnik – spremačica
 Stojka Lazić  Pomoćni radnik – spremačica
 Slavojka Gojić  Pomoćni radnik – spremačica
 Slađana Jovanović  Pomoćni radnik – spremačica
 Sanja Stanojević  Pomoćni radnik – spremačica i serviska  hrane u pr.boravku
 Sanja Davidović  Pomoćni radnik – spremačica
 Vesna Zarić  Pomoćni radnik – spremačica
 Danica Marinković  Pomoćni radnik – spremačica
 Fatima Durmić  Pomoćni radnik – spremačica
 Almedina Mehinović  Pomoćni radnik – spremačica
 Ferida Čajić  Pomoćni radnik – spremačica