Dio udžbenika za treće i naredno rođeno dijete u porodici sa troje i više djece je stigao. Roditelji udžbenike mogu preuzeti od 7 do 15 časova u kabinetu tehničkog obrazovanja.