MEDIJACIJA KAO PROCES RJEŠAVANJA SUKOBA

Medijacija je proces rješavanja sukoba mirnim putem uz pomoć treće nepristrasne osobe (medijatora) koja im pomaže da postignu prihvatljiv sporazum koji je u skladu sa njihovim potrebama i interesima. Kako da riješe svoje sukobe mirnim putem objasnile su učenice devetog razreda Dejana Stjepanović i Katarina Stojanović učenicima petog razreda. Neki Read more…

SEKCIJA “VRŠNJAČKA MEDIJACIJA”

Nastavnice naše škole Ivana Raljić, Snežana Avramović-Kremenović i Tina Stojanović, zajedno sa deset učenica koje pohađaju sekciju “Vršnjačka medijacija”, su pod pokroviteljstvom ITF organizacije u periodu od 28. do 29. marta 2019. godine provele dva dana u Sportsko-rekreacionom centru Ajdinovići u okolini Olova. Zajedno sa njima je bilo još 80 Read more…