Сања Миловановић, наставник њемачког језика, одржала је у петак, 1. 4. 2022. године, угледни час у одјељењу VIII-3. На креативан начин, уз помоћ разних реквизита, обрадила је наставну јединицу “Essen und Trinken”. Ученици су са лакоћом савладали ново градиво, научили нове ријечи и како да кажу шта воле да једу и пију. Занимљивим задацима, дијалогом и пјесмицама савладали су изговор нових ријечи, као и њихову употребу у реченици. Да је час био занимљив доказ је мотивисаност и активност ученика на часу. Часу су присуствовали директор и педагог школе те наставници страних језика и сви су сагласни да је ово био успјешан угледни час.