Оливера Недић, наставница географије, одржала је јуче угледни час у одјељењу VIII2. Тема часа је била “Талентом, музиком и обичајима против апартхејда и неједнаких могућности”. Ученици су кроз тематске области, понављали знања и појмове из области Африке и транзицијом их повезали са темом Америка.
Ученици су коришћењем различитих метода, под вођством наставнице, презентовали историју, значајне личности, спорт, музику и кулинарство те на иновативан начин утврдили појмове апартхејд, неоколонијализам, сегрегација, расизам, стартна основа итд. Били су изузетно мотивисани, а циљ часа је био оспособљавање ученика за ангажован живот у заједници, формирање ставова, развијање вјештинама и усвајање вриједности које су претпоставка за одговоран, остварен и испуњен живот.
У завршном дијелу часа заједно су анализирали питања критичког мишљења и евалуацију заједничког рада, те уз плес, музику и поздраве на свахили језику закључили час.
Часу су присуствовали директор, педагог и наставници географије, а сви они су сагласни да је ово био врло успјешан угледни час.