Учитељица Далиборка Томић данас је одржала угледни час ВРОЗ-а на тему “Култура понашања у школи и средствима јавног превоза”. На креативан начин обрадили су нову наставну јединицу те усвојили правила културног понашања. Примјерима и глумом ученици су показали како то изгледа културно, а како некултурно понашање. Да је час био занимљив доказ је мотивисаност и активност ученика на часу.
За крај учитељица је поручила ученицима да научено примјењују у свакодневном животу.
Часу су присуствовали директор и педагог школе, те четири наставника разредне наставе. Сви су се сложили да је ово био врло успјешан угледни час.