Поштовани родитељи будућих ђака првака, ако сте дијете уписали у школу путем еУпис апликације, на ваше мејл адресе ће у наредном периоду бити јављено вријеме тестирања ученика. Уколико приликом попуњавања упитника нисте оставили мејл адресу, вријеме тестирања ће вам бити јављено телефонским путем.
Ученици из подручних одјељења биће тестирани у школама у Липцу, Придјелу, Шеварлијама и Поточанима.