Ученици IV-1 и VI-1одјељења, данас су имали заједнички час физичког и здравственог васпитања. Активности су биле прилагођене узрасту, а забавним садржајима радили су на јачању и очувању здравља. Циљ предмета физичко и здравствено васпитање је свестран и хармоничан развој свих психо-физичких способности цјелокупног организма.
“У здравом тијелу здрав дух”.