Nastavnici će koristiti navedene e-mail adrese kao vid komunikacije sa učenicima.

Logoped

Snježana Bogojević:

snjezana.cvijanovic@hotmail.com

os112.logoped@skolers.org

Kineski jezik

Dragi naši učenici, ako imate želju za nastavkom učenja kineskog jezika, javite se našoj nastavnici Gao Min koja vas željno iščekuje. Za praćenje nastave na kineskom jeziku potrebno je da preuzmete i instalirate aplikaciju “WeChat”. Nastava će se izvoditi svakog radnog dana u sljedećim terminima: 11.40 – 12.35 i 12.40 – 13.25.
Za sve dodatne informacije obratite se našoj nastavnici putem njenog FB profila.

Aktiv srpskog jezika:

Johana Panić: johana.panic@gmail.com
Biljana Jovanović: jbiljana63@gmail.com
Snježana Šućur: snjezanasucur@live.com
Vesna Ninković: vesna.todic.ninkovic@gmail.com
Nevena Došlić: nevenadoslic@gmail.com
Milija Pajkić: milijapajkic@gmail.com

Aktiv stranih jezika:

Sanja Paravac: sanjaparavac1985@gmail.com
Daliborka Maksimović: daliborka_maksimovic@yahoo.com
Ivana Raljić: icamax@gmail.com
Radmila Nikolić Popić: nradmila85@yahoo.com
Dragana Petrović: dptumac@gmail.com
Vesna Lazendić: lazendicvesna@yahoo.com
Mladena Perić: mladenaperic13@gmail.com
Sandra Jovanović: sandrajovanovic4@yahoo.com
Sanja Milovanović: sanjamilovanovic2020@gmail.com
Tatjana Stajić: tstaca@gmail.com
Roksanda Jerinić: roksanda1978@gmail.com

Aktiv matematike i fizike:

Vesna Nešković: vesnaneskovic71@gmail.com
Danijel Ninković: d.ninkovic1985@gmail.com
Aleksandar Kršić: aleksandar_krsic@hotmail.com
Marina Đekić: marinadjekicmmoi@gmail.com
Ljilja Topalović: topalovicljilja@gmail.com
Željana Lukić: zeljana.lukic91@gmail.com
Biljana Lazić: biljana_lazic88@yahoo.com
Mirko Mišić: mirkomisic63@gmail.com

Aktiv istorije i geografije:

Bojan Lukić geograf: ozrenac1980@gmail.com
Andrijana Rađen: anaradjen@gmail.com
Saša Janković: sasa.jankovic13@yahoo.com
Milica Vidaković: milicavdoboj1@gmail.com
Olivera Nedić: odeordic@hotmail.com
Tina Stojanović: tina_stojanovic@yahoo.com
Drago Nešić: dragonesic93@hotmail.com

Aktiv hemije i biologije:

Milisavka Milinković: milisavka.m@gmail.com
Ivana Tešić: iva.tesic1992@hotmail.com
Bojan Lukić-biolog: lukicbojan@hotmail.com
Petrović Bojana: petrovic.bojana87@yahoo.com

Aktiv tehničkog i informatike:

Marina Đekić: marinadjekicmmoi@gmail.com
Dajana Turuntaš: turuntasdajana@gmail.com
Tatjana Livnjak: livnjak.mt@gmail.com
Mladen Cvijanović: cvijanovicmladen75@gmail.com
Vedrana Jovanović: vedranajovanovic85@gmail.com
Željana Lukić: zeljana.lukic91@gmail.com
Milica Mićanović: milicamicanovic89@gmail.com

Aktiv vjeronauke, likovne kulture i demokratije i ljudskih prava

Adela Omerović-Ridžić: adelaomerovic@live.com
Bojana Stojaković: bojana.stojakovic@gmail.com
Bojan Jokanović: bojan_jokanovic@hotmail.com
Vladislav Maljenović: vladec1210@gmail.com
Jelena Ružojčić: jelenaruzojcic@yahoo.com
Hadži Dragan Ninković: hadzidragan@hotmail.com

Olivera Nedić: odeordic@hotmail.com
Vesna Milivojević: vesna.vm37@gmail.com