Za pristup Google učionici preko linka, potreban je kod koji će vam poslati nastavnici, kada im se javite na e-mail. (tutorijal na YouTube https://youtu.be/oijpfQ4-nM8)Takođe, postoji i besplatna aplikacija za telefon za pristup Google učionici: Google Classroom.

U prilogu imate prezentaciju koju su naši nastavnici pripremili da bi vam olakšali (kliknite na narandžasti tekst):

Kako predati zadaću u Google Classroom preko telefona

 

Aktiv tehničkog i informatike:

Tatjana Livnjak: Osnovi informatike sajt

Google učionica osnova informatike

Dajana Turuntaš: Tehničko obrazovanje sajt

Vedrana Jovanović: Osnovi informatike sajt

Mladen Cvijanović: Tehničko obrazovanje sajt

Google učionica tehničkog obrazovanja

Marina Đekić: Google učionica osnova informatike

 

Aktiv matematike i fizike:

Marina Đekić: Google učionica matematike za VII-5

Aleksandar Kršić: Google učionica matematike za IX razred

Danijel Ninković: Google učionica matematike

Vesna Nešković: Google učionica matematike

Ljilja Topalović: Google učionica matematike

Mirko Mišić: Google učionica fizike

Biljana Lazić: Google učionica fizike

 

Aktiv istorije i geografije

Olivera Đeorđić Nedić: Google učionica geografije za VIII-1,2,3,4,5

Andrijana Rađen: Google učionica geografije VI-3,4,5,6 i IX-6

Tina Stojanović: Google učionica geografije za IX-1,2,3,4,5 i VII-1,2,3,4,5

 

Demokratija i ljudska prava

Olivera Đeorđić Nedić: Google učionica iz demokratije i ljudskih prava za VI-1,2,3

 

Likovna kultura

Vladislav Maljenović: Likovna kultura sajt

 

Aktiv stranih jezika

Dragana Petrović: Google učionica engleskog jezika za IX-3

Vesna Lazendić: Google učionica engleskog jezika za VIII-4, VI-1,3,4,5,6 i IV-1,2,5

Ivana Raljić: Google učionica engleskog jezika

Sanja Milovanović i Sanja Paravac: Njemački jezik

Mladena Perić: Google učionica engleskog jezika za VII-1,2,3,4,5 i IX-1,2,4,5

Daliborka Maksimović: Google učionica engleskog jezika

Jelena Janjilović: Google učionica njemačkog jezika

 

Aktiv srpskog jezika

Milija Pajkić:  Google učionica srpskog jezika

Snježana Šućur: Google učionica srpskog jezika za VII3, VII4, VII5, IX4, IX5

 

Aktiv hemije i biologije:

Milisavka Milinković: Google učionica biologije

Ivana Tešić: Google učionica biologije

Bojana Petrović: Google učionica hemije

Bojan Lukić: Google učionica biologije